Vis fag-skole.no som: Mobil

Fagskolene i Sør-Trøndelag

Ta en fagskoleutdanning i Sør-Trøndelag!

Det offentlige fagskoletilbudet i Sør-Trøndelag fylke er lagt til Trondheim, Gauldal og Chr. Thams fagskole. Her tilbys det i dag fagskoleutdanning med offentlig støtte innen både tekniske fag, maritime fag og helse- og sosialfag. 

Fagskoleutdanningene bygger på en yrkeskompetanse (fagbrev, svennebrev eller praksis), og gir deg en kompetanse som kan tas direkte i bruk i arbeidslivet. Her vil du utvikle faglig kompetanse, sosial kompetanse, ferdigheter og holdninger som legger et grunnlag for livslang læring og omstilling.

» Se det fulle utdanningstilbudet nedenfor!

Hva er en fagskoleutdanning?

Fagskoleutdanning er korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Hensikten med fagskoletilbudet er å gi arbeidslivsrettede etterutdanningstilbud til studenter som har en fagutdanning og gjerne noen års praksis i arbeidslivet. Denne typen utdanning har et omfang på minimum et halvt studieår og maksimum to studieår. Det er ikke krav om at fagskoleutdanning må være heltidsutdanning. Den kan også gis på deltid og som fjernundervisning.

Utdanning i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Det er fylkeskommunens oppgave å gjennomføre videregående opplæring i fylket. All ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring har etter søknad rett til tre års videregående opplæring (etter Opplæringsloven). Over 10.000 elever vil i år benytte seg av det eksisterende tilbudet i 22 videregående skoler, og over 2.400 lærlinger vil få hjelp til praksis i bedrift. Fylkeskommunen jobber også for å tilrettelegge for voksenopplæring, spesialundervisning, utdannelse rettet mot lokalt næringsliv osv.

Sør_trøndelag Fylkeskommune


For kontakt eller mer informasjon om Fagskolene i Sør-Trøndelag, vennligst fyll inn en interessemelding.

Utdanninger

Chr. Thams Fagskole Sted
Elkraft – Teknisk fagskole Løkken Verk
Kreftomsorg og lindrende pleie – Helsefagskole Løkken Verk
Maskinteknisk drift – Teknisk fagskole Orkanger
Mekatronikk – Teknisk fagskole Orkanger
Rehabilitering – Helsefagskole Løkken Verk
Sveiseteknikk – Teknisk fagskole Orkanger
Kart og oppmåling Støren
Automatisering Trondheim
Dekksoffiser Trondheim
Elkraft Trondheim
Kulde- og varmepumpeteknikk Trondheim
Maskinoffiser Trondheim
MatTeknikk Flere studiesteder (2)
  • = Studentreportasje finnes

Kontakt skolen

Fagskolene i Sør-Trøndelag

Ladehammerveien 6
7041 Trondheim


Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om Fagskolene i Sør-Trøndelag.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Errors
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt