Vis fag-skole.no som: Mobil

Fabrikken Asker Kunstfagskole

Asker Kunstfagskole

Drømmer du om å arbeide med kunst, kunsthåndverk, arkitektur eller andre kreative fag?

Asker Kunstfagskole gir hver student en grundig og bred opplæring, som gjør at svært mange av skolens studenter kommer inn på de høyskolestudiene de ønsker – akademier, kunsthøyskoler (grafikk, keramikk, tekstil, metall osv.) og annen høyere utdanning som arkitektur og design. Andre studenter fortsetter å arbeide videre på egenhånd som selvstendige kunstnere og/eller kombinerer utdanningen med andre fagområder.

Bestill mer informasjon

Undervisning ved kunstfagskolen

Målet for undervisningen ved Asker Kunstfagskole er å gi studentene en bred kompetanseplattform innrettet mot ulike kunstfaglige yrker og arbeidsområder. Undervisningen er bygget opp av fagperioder som varer fra en til tre uker. Det benyttes en kombinasjon av forelesninger, workshops, samtaler, veiledning og praktisk arbeid. Individuell oppfølging er viktig, da det i særlig grad innenfor estetiske fag er stor forskjell i modning fra student til student.

Les mer om kunstfagutdanningen her!

Mål

Asker Kunstfagskoles målsetning er å utvikle og styrke:

  • Faglig kunnskap ved verkstedbasert undervisning
  • Erfaring gjennom å arbeide med og utforske ulike materialer og verktøy
  • Evnen til å analysere, eksperimentere og definere mål for eget arbeid
  • Evnen til å kommunisere og arbeide tverrfaglig
  • Individuell modning
  • Individuelle arbeidsmetoder og evne til å gjennomføre fra ide til ferdig resultat
  • Evnen til å arbeide selvstendig med kunstnerisk virksomhet og delta aktivt i samfunns- og arbeidsliv

Studieturer

Hvert semester arrangeres studietur for begge klassene ved kunstfagutdanningen til aktuelle storbyer. Turene er en obligatorisk del av undervisningen, og skolen betaler reise og opphold. De siste årene har studieturene gått til steder som Berlin, New York og Venezia. Målet for turene er å se sentrale originalarbeider og hva som rører seg innen samtidskunsten. Reiseledere fra skolen som er ansvarlige for det faglige er med på turen.

NOKUT-godkjent

Asker Kunstfagskole er en ideell stiftelse. Skolen er godkjent av NOKUT (Nasjonalt Organ For Kvalitet i Utdanningen), gir rett til lån og stipend fra Statens Lånekasse for Utdanning, og har mottatt statsstøtte til driften siden 1985. Skolen er medlem av Forum for Kunstfaglig Utdanning.

Lokaler 

Undervisningen foregår i lyse, nyoppussede lokaler i Asker sentrum, få minutter fra Asker stasjon. Skolen har velutstyrte verksteder til grafikk og tredimensjonal form, tegning og maleri, dessuten bibliotek og foredragsrom. Det finnes arbeidsstasjoner for foto- og videoredigering, men skolen oppfordrer studentene til å ha egne bærbare datamaskiner, og subsidierer da programvare som Adobe Creative Cloud. Studentene har eget pauserom og kjøkken, og det finnes kantine med rimelige priser i huset. Verksted og arbeidsrom kan brukes fritt av studentene også utenom undervisningstiden.

Undervisningskreftene

Lærerne er skolens viktigste ressurs og har stor faglig kompetanse og pedagogisk erfaring. De er alle yrkesaktive billedkunstnere. Skolen gjør også bruk av flere gjestelærere og foredragsholdere i undervisningen. Her dekkes samtidsrelaterte uttrykksformer, samtidig som studentene får kontakt med billedkunstnere som har markert seg på forskjellige områder.

Kunstutdanning ved Asker Kunstfagskole


For kontakt eller mer informasjon om Asker Kunstfagskole, vennligst fyll inn en interessemelding.

Utdanninger

Utdanninger Sted
Kunstutdanning Asker
  • = Studentreportasje finnes

Kontakt skolen

Asker Kunstfagskole

Hagaløkka 13
1383 Asker

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om Asker Kunstfagskole.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Errors
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt