Vis fag-skole.no som: Mobil

Om Fagskole

Ta en kort og yrkesrettet Fagskole utdanning

En fagskole kan tilby både kortere og lengre utdanninger innen en rekke fagfelt. På en fagskole kan du utdanne deg til aromaterapeut, frisør, innen data og en mengde andre yrker. NOKUT er det statlige organet som godkjenner de norske fagskolene og det anbefales å undersøke om den skolen du vil søke til er godkjent av NOKUT. En godkjenning fra NOKUT innebærer en høy kvalitet på utdannelsen samt at du har rett til studiefinansiering fra Lånekassen. NOKUT gir også generell godkjenning av høyere utdanning tatt i utlandet.

Hva er egentlig en fagskole?

Definisjonen på en fagskole er en skole som tilbyr korte men yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Dette innebærer at en fagskole må ha et omfang på minst et halvt år og maks 2 studieår og at det skal gis kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæring. En fagskoleutdanning kan gis både som heltid, deltid og som fjernundervisning.

Fagretninger innen fagskolen

Det er mange faggrupper som har godkjente fagskole utdannelser. Nedenfor kan du finne eksempel på noen av disse hovedgruppene:

  • 2-årig yrkesrettet teknisk utdanning som de tidligere tekniske fagskolene tilbyr. Utdanningen bygger på aktuelt fagbrev og praksis i minst ett år etter læretiden.
  • Bibelskoleutdanninger som oftest drives av menigheter, egne stiftelser og religiøse organisasjoner.
  • Videreutdanning av helse- og sosialpersonell for personer med helse- og sosialfaglig yrkesutdanning fra videregående.
  • Kunstutdanning som gis av kunstskoler hvor det normalt er opptaksprøve.
  • Maritim utdanning, d.v.s teoretisk utdanning til maritime sertifikater. Utdanningen bygger på fagbrev i maritime fag.
  • I tillegg de ovennevnt så finnes det en rekke andre utdanningstilbud, bla innen sekretærutdanning, reklameutdanning og IKT-utdanning.